Konferenca: SKUPAJ GRADIMO KAKOVOST

Vabljeni na konferenco SKUPAJ GRADIMO KAKOVOST, v sredo 5. junija 2019 v Portorožu.

Namen konference Skupaj gradimo kakovost je predstavitev zbirke Kakovost v vrtcih in šolah, ki je nastala v konzorcijskem partnerstvu Šole za ravnatelje, Zavoda RS za šolstvo, Centra RS za poklicno izobraževanje in Državnega izpitnega centra v okviru programa Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (OPK).