Angleščina kot tuji jezik za mobilnost ravnateljev

Ciljna skupina ravnatelji
Namen in cilji Program je bil razvit kot odziv na potrebe ravnateljev po usposabljanju za osnovno komuniciranje v angleškem jeziku v okviru projektov mobilnosti.
Vsebina Program je zasnovan tako, da bo ravnatelje na jezikovnem področju usposobil za mobilnost v okviru mednarodnih projektov, pri čemer se bodo spoznali s strokovnim besediščem s področja vzgoje in izobraževanja,

šolskih sistemov in politik, vodenja zaposlenih, kakovosti šole, metod učenja in poučevanja, jezikom predstavitev, druženja, vodenja sestankov, opisa dela in nalog.

Število ur in delavnic/trajanje 40 ur (5 srečanj) za posamezno skupino
Datumi usposabljanja februar – junij 2017 (glej razpis)
Razpis Januar 2017 (osnovna raven – 3 skupine)

September 2017 (nadaljevalna raven – 2 skupini)

Kotizacija Usposabljanje sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Kontakt Polona Gorkič

polona.gorkic@solazaravnatelje.si