Angleščina kot tuji jezik za mobilnost ravnateljev

Ciljna skupina Ravnatelji
Namen in cilji Program je bil razvit kot odziv na potrebe ravnateljev po usposabljanju za osnovno komuniciranje v angleškem jeziku v okviru projektov mobilnosti.
Vsebina Program je zasnovan tako, da bo ravnatelje na jezikovnem področju usposobil za mobilnost v okviru mednarodnih projektov, pri čemer se bodo spoznali s strokovnim besediščem s področja vzgoje in izobraževanja, šolskih sistemov in politik, vodenja zaposlenih, kakovosti šole, metod učenja in poučevanja, jezikom predstavitev, druženja, vodenja sestankov, opisa dela in nalog.
Število ur in delavnic/trajanje 40 ur (5 srečanj) za posamezno skupino
Datumi usposabljanja December 2017 – maj 2018 (glej razpis)
Razpis Oktober 2017 (osnovna raven – 2 skupini)
Kotizacija Udeležba je brezplačna. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Kontakt Polona Gorkič

polona.gorkic@solazaravnatelje.si