Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Mreže učečih se šol in vrtcev v šolskem letu 2021/22

Znamo komunicirati s starši.!?
skupina 1: 13. in 14. oktober 2021, 16. november 2021, 24. januar 2022, 22. marec 2022, 24. maj 2022
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
Vrtec Postojna
Vrtec Čebelica

skupina 2: 19. in 20. oktober 2021, 18. november 2021, 26. januar 2022, 24. marec 2022, 26. maj 2022
OŠ n. h. Maksa Pečarja
OŠ Spodnja Šiška
I. OŠ Žalec
OŠ Vincenzo e diego de Castro Piran
OŠ Mengeš

Komuniciranje v novi realnosti v šolah in vrtcih
4. in 5. november 2021, 2. december 2021, 13. januar 2022, 15. marec 2022, 19. maj 2022
OŠ Leona Štuklja Maribor
Vrtec Jadvige Golež Maribor
Vrtec Urša

Celostni pristop k dobremu počutju v vrtcih in šolah
skupina 1: 5. in 6. oktober 2021, 7. december 2021, 26. januar 2022, 15. marec 2022, 24. maj 2022
Vrtec Najdihojca
Vrtec Galjevica
Vrtec Litija
Vrtci Brezovica

skupina 2: 7. in 8. oktober 2021, 9. december 2021, 27. januar 2022, 16. marec 2022, 25. maj 2022
OŠ Zbora Odposlancev Kočevje
OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
OŠ Boris Kidriča Kidričevo
Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne

Klima in kultura organizacije med rutino in spremembo
skupina 1:
13. in 14. oktober 2021, 25. november 2021, 18. januar 2022, 24. marec 2022, 11. maj 2022
Vrtec Miškolin
Vrtec Antona Medveda Kamnik
Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana
BIC Ljubljana, Živilska šola

skupina 2: 21. in 22. oktober 2021, 1. december 2021, 20. januar 2022, 16. marec 2022, 3. maj 2022
Vrtec Morje Lucija
Vrtec Kurirček Logatec
Vrtec Idrija
Vrtec Škofljica
Vrtec Mojca

Mreže vodstvenih timov za krepitev distribuiranega vodenja
18. oktober 2021, 24. november 2021, 13. januar 2022, 15. marec 2022, 20. april 2022, 18. avgust 2022
Vrtec Mojca
Vrtec Najdihojca
Vrtec Ptuj
OŠ Jakobski dol
OŠ Venclja Perka Domžale