Brezplačni program Izberi zdravo življenje

Brezplačni program Izberi zdravo življenje

To je program primarne preventive, preprečevanja zasvojenosti in varovanja zdravja otrok in mladostnikov, oblikovan z namenom preprečevanja in omejevanja uporabe tobačnih izdelkov, alkohola ter drog. Uporabljene so sodobne in preverjene metode, ki temeljijo na dolgoročnem sodelovanju, krepitvi samopodobe in motivacije mladostnika ter opolnomočenju njegovih okolij – šole in družine.

Modularnost programa “Izberi zdravo življenje!”
Delavnice krepitev socialnih veščin za osnovnošolske učence
Medgeneracijsko druženje: Izberi zdravo življenje!