Pravna vprašanja v času izrednih razmer

Vlada Republike Slovenije je z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 sprejela določene ukrepe, ki posegajo v delovanje šol in vrtcev.  S ponedeljkom 16. marca 2020, je pričel veljati Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katerim zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

 V zvezi s tem je 15. 3. 2020 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdalo še dodatno okrožnico št. 6030-1/2020, v kateri pojasnjuje, da bodo vse šole in vrtci od 16. marca 2020 do preklica zaprti.Do nadaljnjega je ukinjeno kakršnokoli organizirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa COVID-19 najintenzivneje prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa je tudi vse zaposleno osebje. Zaradi navedenega je bil sprejet tudi Preklic organizacije nujnega varstva otrok, ki ne dovoljuje več organizacije nujnega varstva otrok. Izvajanje nalog nujnega varstva je bilo preneseno na raven občin.  V zvezi s tem je predsednik Vlade RS na župane in županje naslovil posebno pismo, v katerem občinam nalaga skrb za nujno varstvo otrok, saj šole in vrtci

Na spletnih straneh Podpore ravnateljem lahko najdete gradiva, odgovore na vprašanja ali sami zastavite vaše vprašanje, povezano z vodenjem v času izrednih razmer.

Pomembne povezave:

–         Odlok Vlade RS z dne 12. 3. 2020

–         Okrožnica številka 6030-1/2020/11

–        Preklic organizacije nujnega varstva otrok